Cranestock International B.V. to mÅ‚oda i dynamiczna firma dziaÅ‚ajÄ…ca w branży używanych suwnic podwieszanych i suwnic bramowych. Dostarczamy szeroki wachlarz dźwigów, od 250 kg do 1000 ton. Åšredni udźwig wynosi ok. 80 ton przy różnych zasiÄ™gach i wysokoÅ›ciach. 

JesteÅ›my w stanie zapewnić szybkie dostawy z magazynu, ale bierzemy pod uwagÄ™ wszelkie PaÅ„stwa życzenia i chÄ™tnie poszukamy odpowiedniego dla PaÅ„stwa rozwiÄ…zania w naszej bogatej, miÄ™dzynarodowej bazie danych. JesteÅ›my firmÄ… poważnÄ…, a naszÄ… dewizÄ… jest jasna komunikacja. DziÄ™ki temu wspóÅ‚praca z nami jest dla naszych klientów przyjemnoÅ›ciÄ…. Dlatego, jeżeli majÄ… PaÅ„stwo pytania lub życzenia dotyczÄ…ce zakupu suwnicy, dźwigu samojezdnego lub szukajÄ… PaÅ„stwo kupca, ponieważ sami chcÄ… sprzedać dźwig, prosimy o kontakt. ChÄ™tnie z PaÅ„stwem porozmawiamy. Pozycjonowanie i certyfikacja
Pozycjonowanie, montaż i certyfikacjÄ™ dźwigów może na PaÅ„stwa życzenie wykonać wspóÅ‚pracujÄ…ca z nami firma Cranestock S&I B.V. Dobrze PaÅ„stwo trafili również, jeżeli PaÅ„stwa dźwig wymaga demontażu w celu przemieszczenia.

Konserwacja i inspekcje
KonserwacjÄ™ i coroczne inspekcje również przeprowadza Cranestock S&I B.V. Dysponujemy wykwalifikowanÄ… kadrÄ… o bogatej wiedzy zgromadzonej przez lata rozwoju w branży.